Tisk in vezava diplomskih nalog

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletne prodajalne Sončna pot

Poslovanje spletne prodajalne SONČNA POT d.o.o. je sestavljeno v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-UPB2) in na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP). Družba ni sprejela posebnega kodeksa ravnanja. Spletna trgovina: https://diplomske.soncnapot.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Upravlja ga podjetje SONČNA POT d.o.o., Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor, v nadaljevanju ponudnik. Uporabnik je oseba, ki uporablja sistem, torej kupec v spletni trgovini.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine: https://diplomske.soncnapot.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom (kupcem). Vsebine, ki so dostopne uporabnikom te spletne strani, so stvaritve, varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, 21/1995 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Sončna pot d.o.o., Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor uporabnikom spletne strani https://diplomske.soncnapot.si ni dovoljeno nikakršno reproduciranje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del, vsebovanih na tej spletni strani.

Varovanje osebnih podatkov

Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca (uporabnika), ki jih je vpisal ob nakupu (ime, priimek, naslov, pošta, telefon, e-pošta) in hranimo dokumentacijo o komunikaciji z njim. Osebne podatke o kupcu bomo uporabili izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Podatkov o kupcu v nobenem primeru ne bomo predali nepooblaščenim oz. tretjim osebam. V kolikor želi kupec (uporabnik) svoje podatke urediti ali izbrisati iz našega seznama nam to lahko sporoči na e-poštni naslov: info@soncnapot.si ali nam pošlje pisni zahtevek preko pošte na naslov: Sončna pot d.o.o., Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor.

Cene

Vse cene naših izdelkov so prikazane razvidno in v vseh podanih cenah artiklov je DDV že vštet. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno. Cene navedene na spletni strani ne vključujejo stroškov poštnine. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila po navedenih načinih plačila, pod navedenimi pogoji.

Postopek nakupa

Kupec izbere vrsto ter količino blaga. Pred oddajo naročila pregleda nakupovalno košarico, izvede morebitne popravke ali nadaljuje z nakupom in potrdi naročilo. Sledil bo obrazec v katerem kupec vnese vse potrebne podatke za dostavo in plačilo tega izdelka.

Po potrditvi naročila, spremembe več niso možne. Po končanem nakupu se uporabniku preko elektronske pošte pošlje obvestilo o izvedenem nakupu. Izdelke je možno naročiti tudi preko elektronske pošte in telefona. Ponudnik v dogovorjenem roku izdelek pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti ali SMS sporočilu obvesti kupca.

Način plačila

Kupec lahko izbira med tremi način plačila:
• z gotovino ob osebnem prevzemu
• z bančnim nakazilom
• s kartico preko spleta

Dostava

Za dostavo naročil v spletni trgovini https://diplomske.soncnapot.si skrbi Pošta Slovenije ali drugi ponudnik, s katerim sodeluje podjetje. Blago izdelke bomo dostavili na sporočeni naslov. V primeru osebnega prevzema se o natančnem času in kraju prevzema dogovorimo vnaprej.

Stroški dostave

Strošek dostave za vse izdelke znaša 7 evrov z DDV.

Čas dostave

Dostava pošiljke blaga kupljenega preko spletne trgovine https://diplomske.soncnapot.si bo dobavljena v skladu z dogovorjenim rokom oz. najkasneje v roku 3 delovnih dni od predaje pošiljke dostavni službi. V primeru daljšega dobavnega roka vas bomo o dobavnem roku obvestili po elektronski pošti ali pa po telefonu.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupec ima pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči odstop od pogodbe. Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbo. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga. Blago mora biti vrnjeno nepoškodovano in v nespremenjeni količini.

Če kupec vrne prejeto blago v roku za odstop od pogodbe (to je 14 dni od prejema blaga) se šteje datum vračila blaga za sporočilo o odstopu od pogodbe. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži.

Vračilo plačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe (obvezno priložite številko transakcijskega računa). Podjetje pa lahko skladno s 5. odstavkom 43d. člena ZVPot zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame blago, ki je namenjeno za vračilo. Vračilu priložite kopijo računa in obvezno tudi obrazec za odstop od pogodbe. Obrazec za odstop od pogodbe se nahaja tukaj.

Splošni pogoji prodaje

Dogovor o prodaji in pogojih prodaje so lahko raznovrstni, vendar veljajo le pisno potrjeni dogovori.

Sklenitev pogodbe

Pisno naročilo je obvezujoče za kupca. Pogodbo je možno skleniti v slovenskem jeziku.

Stvarne napake

Stvarne napake so v praksi zelo redke. Kupci imate možnost prijaviti in uveljavljati svoje pravice iz tega naslova, če menite, da kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, in nas o tem pravilno ter najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestite.

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Zahtevate lahko, da:
• brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku;
• vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako;
• izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom;
• vrnemo celotni plačani znesek.
Obrazec za uveljavljanje stvarne napake si lahko prenesete tukaj.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.

Komunikacija

Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu prvi izrecno ne nasprotuje.

Arhiviranje pogodb

Pogodba, ki jo skleneta ponudnik in uporabnik je trajno shranjena pri SONČNA POT d.o.o., Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor.

Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine:
• jasno in nedvoumno morajo biti označena kot reklamna sporočila;
• pošiljatelj mora biti jasno razviden;
• različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, morajo biti označene kot takšne. Prav tako morajo biti jasno določeni udeležbe v njih;
• željo uporabnika, da ne prejemajo reklamnih sporočil, je potrebno spoštovati.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova info@soncnapot.si ali pisno na naslov ponudnika Sončna pot d.o.o., Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. V kolikor ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora.

Identifikacija dobavitelja

SONČNA POT d.o.o.
Trubarjeva ulica 15
2000 Maribor
Matična številka: 5423015000
Davčna številka in ID za DDV: SI94930350
Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod številko registrskega vložka: 1/02737/00

V Mariboru, dne 10. 5. 2023